وبلاگ فرهنگی اجتماعی ،ورزشی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با محور قرار دادن ایه شریفه و امرهم شوری بینهم و ایه و شاورهم فی الاامر شورای های اسلامی استان ،شهرستان ،شهر ،محل ،بخش و روستا را به عنوان بخشی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور به رسمیت شناخته است .از جمله مهم ترین وظایف شورا های اسلامی شهر می توان به انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و از میان افرادی غیر از اعضای شورای شهر اشاره کرد.شورای شهر وظیفه سنگین تصویب بودجه ،سالانه شهرداری ها را با رعایت ایین نامه مالی شهرداری ها بر عهده دارد.و همچنین بودجه سالیانه را نیز به تصویب می رساند.این شورا ها کلیه معاملاتی را که به نام شهر و شهرداری تحت عناوین خرید ،فروش ،مقاطعه ،اجاره ،منعقد میشوند ، را با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین مقررات ایین نامه مالی و معاملات شهرداری تصویب می کند و مورد نظارت دقیق قرار می دهد.اعضای شورای شهر خود باید کارشناس و متخصص باشند و با تقسیم کارها بین اعضای شورا هر کس به فراخور تخصص خود اظهار نظر نماید.به نظر من اعضای شوراهای شهر و روستا باید به علم روز نیز اگاهی کامل داشته باشند،و تا اندازه ای نیز کار کردن با اینترنت و کامپیوتر را بلد باشند،با مردم تعامل داشته و از اخلاق نیکویی برخوردار باشند،شخصیت اعضای شورای هر شهر در زندگی خصوصی نیز ملاکی خواهد بود بر این که مردم این شهر ایا انتخاب خوبی داشته اند یا نه !!! شورا های شهر در زمینه های متعددی به انجام وظایف نظارتی می پردازندو بر حسن اجرای طیف وسیعی از فعالیت ها چون امور بهداشتی حوزه شهر ،و مکان های عمومی ،ایجاد گورستان ها و غسال خانه ها ،اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر ،خیابان ها ،میادین ،فضا های سبز و تاسیسات عمومی شهر و جریان دعاوی مربوط به شهرداری نظارت می کنند .شورا های شهر بر حسن اداره و حفظ شهرداری ها و دارایی های نقدی و جنسی ،اموال منقول و غیر منقول شهر داری ها و همچنین بر درامد ها و هزینه های انها نظارت دارد ،حتی شورای شهر وظیفه تصویب و نام گذاری خیابانها و کوچه ها و میادین و اماکن عمومی شهر را نیز بر عهده دارد .در اکثر شهر های ایران اعضای شورای شهر دارای برنامه خاصی هستند و تمام جلسات انها با برنامه از پیش تعیین شده انجام می گیرد ،و مردم می دانند که در چه روز و چه ساعتی می توانند با منتخبین خود به گفتگو و یا حتی درد دل بنشینند .حقیر در چندین نوبت که به شهر داری میمه مراجعه کرده ام نه تنها اعضای شورای شهر را از نزدیک ندیده ام و حتی موفق به زیارت شهر دار نیز نشده ام ،فقط یک بار اقای ظهرابی را در شهرداری دیدم و جهت مشگلی که داشتم به گفتگو پرداختم ،اما مشگل و گرفتاری با گفتگو و حضور هنوز لا ینحل باقی مانده است ،و تا این لحظه موفق نگردیده ام این منتخبین مردم را به طور دسته جمعی در یک جا ببینم .که امیدوارم این اتفاق در سالهای پیش رو بیفتد ،زیرا مهمترین ضعف شورای شهر ما در دو بخش عمده نظارتی و عملیاتی می باشد .
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 11:54  توسط احمد رضا ایراندوست   |